Jeugddienst

21-09-2015

Zondag 20 september werd er in korps Kampen een jeugddienst georganiseerd. Het hoogtepunt voor de kinderen was het KnaK poppentheater.

KnaK staat voor Koninklijk nieuws aan Kids. Zij verzorgden een spiegelverhaal met grote Mupper-Sesamstraat poppen rond het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Daarna werd het verhaal van de Barmhartige Samaritaan de Bijbel en voorzien van beelden via Power point. Luitenant Fikse g een korte overdenking uit over het woord Barmhartig. In het verlengde daarvan gaf hij aan dat alle mensen asielzoekers zijn, want asiel betekent 'toevlucht, schuilplaats'. Hij sloot af met de woorden; "We zoeken onze toevlucht in de schuilplaats van de Allerhoogste"

Aan het einde van de dienst werd een bijzondere zegen uitgesproken over de kinderen. Voor de kinderen was er nog een verrassing en drinken. De jeugddienst werd door kinderen en jeugdwerkers geleid.  Er waren 120 mensen aanwezig.

Klik hier voor meer foto's