Jeugd zingt bij br. en zr. van de Weg

25-04-2016

Vanavond hebben we met de jongeren van ons korps een aantal liederen gezongen bij broeder en zuster van de Weg die zelf volop meezongen. Daarna hebben we samen heerlijk koffie gedronken en broeder van de Weg vertelde hoe belangrijk het geloof voor hem is en dat hij hoopte dat onze jeugd ook Christus zou volgen. Albert ten Kleij en broeder van de Weg spraken een gebed uit. Het was een zegenrijke avond.