Jeroen Kanis heilsoldaat

21-06-2016

Na heel lang te hebben afgewogen, kwam Jeroen Kanis tot het besluit om heilssoldaat te worden van korps Kampen. Op Vaderdag, zondag 19 juni, werd Jeroen ingezegend onder de evangeliewaarheden en onder de vlag van het Leger des Heils. Veel familie en vrienden waren getuige van een bewogen en aangrijpend moment,  waarop Jeroen knielde aan de heiligingstafel. Het korps zong hem de zegenbede toen. Daarna gaf Jeroen een treffend getuigenis. In zijn toespraak ging kapitein Fikse in op de opvoeding van kinderen, heden ten dage. Bijbels gezien moeten ouders  goedmoedig zijn voor hun kinderen. Sommige mensen zijn goedaardig en laten kinderen min of meer aan hun lot over. Kinderen mogen dan zelf keuzes maken. Fikse noemt dit; 'liefdeloosheid'. Goedaardigen moeten goedmoedigen worden.

Vanwege jarenlange inzet binnen de Korpsraad (15 jaar) is Geert Nijhof hartelijk bedankt en is hem, als blijk van waardering, een boek overhandigd. Het muziekkorps speelde een mars. Er waren zo'n 130 aanwezigen.

Klik hier voor meer foto's