Inzegening heilsoldaten

24-10-2017

Zondag 22 oktober mochten we een bijzondere en zegenrijke dienst met elkaar beleven. Twee mooie mensen werden ingezegend als heilssoldaat van het Leger des Heils (een heilssoldaat is een belijdend lid van de kerk). De leerstellingen van het Leger des Heils (de geloofsbelijdenis) werden voorgelezen, waarna Wiebe en Rianca aan de heiligingstafel hun verbond van een heilssoldaat hebben ondertekent. Wiebe de Witte vertelde in zijn getuigenis dat God al zijn hele leven in hem werkt en hem nooit losgelaten heeft. Wiebe heeft ervaren dat God hem een onbeschrijfelijke rust geeft en hem helpt bij de keuzes die hij maakt voor Jezus. Hij voelt het op zijn hart om er te zijn voor de mensen die misschien niet direct worden geaccepteerd in de maatschappij, maar ook in de christelijke wereld. Samen met zijn vrouw Karin zongen ze het lied: "Stil, mijn ziel wees stil".

Ook Rianca Snoeijer heeft het op haar hart om deze stap te maken. Ze vertelde dat ook al gaat niet alles even makkelijk in het leven, God is erbij en Hij geeft haar kracht en moed om door te gaan. Hij is haar steun en toeverlaat. Melissa Bos hanteerde als jonge aspirant vlagsergeant de vlag van het Leger des Heils. Naast de inzegening mochten we ook genieten van de zang van het mannenkwartet 4RealQuartet. Het was een zegenrijke ochtend!

Klik hier voor meer foto's