Inzegening heilsoldaat en adherenten

13-05-2018

Zondag 6 mei mochten 1 heilssoldaat en 4 adherent leden worden toegevoegd aan het Leger des Heils korps Kampen. Het Latijnse woord voor 'korps' betekent lichaam. En zo vormen we in al onze verscheidenheid samen het lichaam van Christus. Henriet Boswijk zag er stralend uit in haar uniform en in haar getuigenis gaf zijn aan ook een levend getuige te willen zijn van haar Redder, Jezus Christus. De vier Adherentleden; Jennet Aarten. Matthijs Bos, Raymond Heijdeman en Maurice Muller werden allen bemoedigend toegesproken door Kapitein Aalt Fikse. Terwijl zij knielden aan de heiligingstafel werd er voor hen gebeden en de korpsgemeenschap zong hen staande de zegenbede toe. Na de certificatenuitreiking en het opspelden van de Adherentenspeldjes, kregen ze van de korpsgemeenschap nog een presentje. Kapitein Aalt Fikse had het in zijn toespraak ook de twee verschillende vormen van tijden in Gods Woord; de Chronos-tijd en de Kairos-tijd. De eerste tijd is de klok waarmee wij leven, maar de kapitein spoorde de toehoorders aan om ook acht te slaan op Gods tijden en momenten waarin Hij voor ons een opdracht of een taak heeft. Al met al een gezegende samenkomst.

Klik hier voor meer foto's