Goede vrijdag

04-04-2015

Goede Vrijdag werd door ruim 80 mensen bezocht. Voorafgaande werd door zo'n 10 mensen het grote kruis opgehaald uit de korpszaal en gebracht naar het Ichthus college. Koor Rainbow en het muziekkorps verleenden medewerking aan de samenkomst. Hans Slaager zong een solo. Luitenant Fikse stond stil bij één van de 7 kruiswoorden en legde daarbij de nadruk op intens geluk, te midden van pijn en verdriet.

Eén van de korpsleden had mooie kruisjes gemaakt. Na de overdenking konden mensen deze onder het bekijken van een videoclip ophalen vanaf de Heiligingstafel.