Geslaagde zangdienst

24-01-2017

Op zaterdag 21 januari 2017 werd een unieke zangdienst georganiseerd in de Bazuinkerk te Kampen. Het Hervormd Kerkkoor Kampen zong liederen zoals ‘Heer, wijs mij Uw weg’ en ‘Ik zal er zijn’. Koor Rainbow en het muziekkorps van het Leger des Heils brachten typische Leger des Heils melodieën ten gehore. Om aan de zangdienst een uniek karakter te geven was er ook een internationaal koor van het AZC Dronten en een zandtekenaar. Met name deze combinatie van muziek en zang zorgde er voor dat dit een onvergetelijke avond werd.

Klik hier voor de het interview met kapitein Aalt Fikse op youtube

Klik hier voor een samenvatting van de optredens van het Leger des Heils tijdens de zangdienst

Klik hier voor meer foto's