Geloofsontmoeting; "Mijn beste mannen zijn de vrouwen"

21-11-2017

Zo'n 150 jaar geleden riep de stichter van het Leger des Heils, William Booth, uit; "Mijn beste mannen zijn de vrouwen". Vrouwen hebben in de Kerk altijd een minderwaardige plek ingenomen in vergelijking met mannen. Door de eeuwen heen zijn de Bijbelse verhalen waar vrouwen een minder positieve rol vervulden vaak benadrukt. Dit resulteerde in een onrecht tegen de vrouw. Zondag 26 november zal het onderwerp van de geloofsontmoeting van het Leger des Heils op Urk zijn; "Man en vrouw zijn één in Christus." Kapitein Aalt Fikse zal dan spreken over dit onderwerp. Johan Meijer zal de muzikale begeleiding voor zijn rekening nemen. Iedereen is welkom. Aanvang is om 17.00 uur. Locatie: Klifweg 16 op Urk.