Gebouw De Klinker in Wezep dreigt verkocht te worden

22-06-2017

Sinds oktober 2016 heeft het leger des Heils Kampen, i.s.m. een lokale initiatiefgroep in Wezep en W&G Flevoland het pand De Klinker aan de Stationsweg 95 in gebruik. Hoewel het pand al jaren leeg stond heeft zich nu een koper gemeld. Gezien de onverwacht positieve ontwikkelingen pleit het Leger des Heils voor voortzetting van het werk.

Op woensdag 21 juni heeft kapitein Aalt Fikse gebruik gemaakt van spreekrecht tijdens de Commssieraadsvergadering van de gemeente Oldebroek. Onderstaande de tekst van zijn betoog;
  

Commissieraadsvergadering woensdag 21 juni 2017
Gemeente Oldebroek.

Geachte Commissieleden. Hartelijk dank voor de gelegenheid om enkele woorden tot u te richten.

Het Leger des Heils Kerkgenootschap in Kampen en de stichting Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg Flevoland zijn zo’n 2 jaar geleden een samenwerkingsverband aangegaan met een lokale initiatiefgroep in Wezep. Dit resulteerde in de opening van De Klinker in oktober 2016 in het pand van de gemeente, voorheen bekend als Slash. Na jarenlange leegstand werd het pand weer gebruikt waarvoor het bedoeld was.

Met de gemeente Oldebroek is destijds een gebruikersovereenkomst gesloten. Het pand zou te koop / te huur blijven. In februari van dit jaar vernamen wij in de wandelgangen dat de gemeente in onderhandeling was met een serieuze koper. Op 12 april zijn wij uitgenodigd voor een gesprek, en hebben met de twee betrokken wethouders gesproken. Deze bevestigden de voorgenomen verkoop van de locatie Stationsweg 95. Daar is onder andere gesproken over het zoeken naar een vervangende locatie. Het Leger des Heils is gevraagd, hiervoor een programma van wensen op te stellen.

Het Leger des Heils én de initiatiefgroep Wezep hadden 9 maanden geleden, bij de opening, niet kunnen bedenken dat het werk in De Klinker zo’n vlucht zou nemen. De  Klinker wordt gerund zonder betaalde krachten met de inzet van  40 actieve vrijwilligers. Gemiddeld komen er 200 bezoekers per week. De activiteiten (voor en door de buurt) die op dit moment worden georganiseerd zijn; schilderclub voor kinderen, kookclub, handwerkcafé, ontmoetingsmoment met vluchtelingen vrouwen, mannenavond en een zingevingsgesprekgroep. Steeds meer Wezepers weten de weg naar De Klinker te vinden. Ook brengen Wezepers hun tweedehandse kleding naar De Klinker. Een vaak gehoorde opmerking is dat de sfeer heel goed is.

Naast de 4 dagen dat het pand wekelijks voor jong en oud geopend is om, onder het genot van koffie, sociale contacten op te doen, is er ook een tweedehandse kledingwinkel. Verder maken de samenwerkende organisaties Philadelphia, ’s Heeren Loo, Careander en MEE regelmatig gebruik van De Klinker. Het Evangelisch Begeleidingscentrum (EBC) ’t Harde begeleidt mensen op locatie en enkele verenigingen gebruiken de plaats als vergaderplek. De stichting Stimenz begeleidt er Eritrese vluchtelingen. Ook organiseert de gemeente Oldebroek er wijkvergaderingen en stuurt mensen door naar de Klinker.

Mede gelet op de bijzondere ontwikkelingen die nu plaatshebben is de teleurstelling bij de 40 vrijwilligers groot dat de kans bestaat dat dit waardevolle werk op deze mooie locatie moet stoppen. Het verlangen van zowel vrijwilligers als bezoekers is om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de huidige ontwikkelingen niet te begrenzen of af te remmen. We zijn ons bewust van de gemaakte afspraken in de gebruikersovereenkomst, wij willlen ons hiertoe ook verhouden. Desondanks brengen we onze zorg en pijn onder de aandacht en vragen de raad dit in haar overwegingen mee te nemen.

Natuurlijk gunnen wij de 10 seniorenburgers van Wezep ook een mooie woning in een mooie omgeving. Aan de andere kant krijgen wij in De Klinker dagelijks te maken met de maatschappelijke realiteit en werkelijkheid van onze bezoekers. En die is niet mooi. Die is hard en pijnlijk. Er is veel eenzaamheid, doelloosheid en leegte onder mensen. Ook in Wezep. Het is geweldig te zien dat mensen die als bezoeker en hulpvrager binnenkomen doorgroeien tot hulpgever! Dinsdagmorgen werd er tijdens een zingevingsgesprek in De Klinker aan Gerda Tichelaar gevraagd welke leeftijd ze nog wel eens over zou willen doen. Haar antwoord was; “De leeftijd die ik nu heb, want ik ben nog niet eerder zo gelukkig geweest nu ik hier in De Klinker andere mensen koffie mag inschenken.”

Ik geloof dat God een goed werk begonnen is in De Klinker.