Eeuwigheidszondag

24-11-2014

Zondag 23 november was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar en dus Eeuwigheidszondag. In Kampen werd stil gestaan bij 4 korpsleden die in het afgelopen jaar waren overleden. Wanneer de naam genoemd werd bracht iemand een roos naar voren. Aan het einde van de dienst werd aan alle aanwezigen gelegenheid gegeven om een kaars aan te steken ter nagedachtenis aan een overleden dierbare. Ruim 30 mensen staken een kaars aan. In zijn overdenking ging luitenant Fikse in op de belofte dat eens ziel en geest weer verenigd zullen worden met het lichaam en dat er dan sprake zal zijn van een volmaakt opstandingslichaam. In Openbaringen staat dat mensen dan een witte steen en een nieuwe naam zullen krijgen. Er waren ruim 90 mensen aanwezig.