De Klinker start geloofsontmoetingen in Wezep

22-09-2017

Het samenwerkingsverband De Klinker (Leger des Heils en initiatiefgroep Wezep) zal op zondag 24 september om 17.00 uur starten met geloofsontmoetingen. Deze zullen eens per 14 dagen op de zondagmiddag worden gehouden.

In de geloofsontmoeting op zondagmiddag zal de ontmoeting met elkaar bijzondere aandacht krijgen. Vanuit de gedachte dat veel mensen weliswaar een christelijke opvoeding hebben gehad, maar geen kerk meer bezoeken, heeft De Klinker zichzelf de vraag gesteld: “Hoe kunnen we deze mensen er toch ook bij betrekken?”

Ieder mens is immers belangrijk. De ontmoetingen worden daarom gekenmerkt door een ontspannen sfeer, blijdschap, (brassband) muziek, verhalen over geloofservaringen en een begrijpelijke overdenking. De Klinker: “Kinderen nemen een heel belangrijke plek in binnen het Koninkrijk van God en daarom ook in het Leger des Heils. We hebben voor hen een aantrekkelijk programma. Op die manier hebben de ouders van de kinderen ook wat aan de geloofsontmoeting en hoeven ze zich geen zorgen te maken over hun kroost”.

De Klinker nodigt ieder uit op om te komen naar de Stationsweg 95 in Wezep.

Voor vragen en verdere informatie kunt u terecht bij Aalt Fikse; telefoon 06-51741725 / 038-3332171. E-mail: aalt.fikse@legerdesheils.nl

(Bron: locourant.nl)