De collectebussen zijn er klaar voor, u ook?

09-09-2014

Onder de noemer ‘Samenleven doe je dus niet alleen’, organiseert het Leger des Heils in veel plaatsen van 24 november tot en met 29 november 2014 een deurcollecte. Het Leger des Heils in Kampen zoekt daarom collectanten voor deze jaarlijkse collecte.

Waarom wil het Leger des Heils collecteren?

Een groeiende groep mensen heeft als gevolg van de economische crisis moeite om het hoofd boven water te houden. Bovendien voelen steeds meer mensen zich eenzaam. Steeds meer mensen doen een beroep op de hulp van het Leger des Heils. In de vorm van gebruikte kleding, voedsel, hulp bij schulden of voor een luisterend oor.
 
Het Leger des Heils wil iedereen helpen die hulp nodig heeft. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.  De hulpverlening strekt zich uit van maatschappelijke opvang tot verslavingszorg en van jeugdzorg tot reclassering. De deuren van buurtsteunpunten en korpsgebouwen staan voor iedereen open. Er worden wekelijks inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten georganiseerd.
 
Voor deze projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven kan het Leger des Heils financiële ondersteuning gebruiken. Daarom zoeken wij mensen die ons willen helpen om door te kunnen gaan met dit belangrijke werk.

De opbrengst van de collecte in Kampen komt ten goede aan de lokale Kamper activiteiten, zoals de noodopvang waar geregeld personen verblijven, de dagelijkse inloop voor mensen die aanspraak zoeken, het beheren van postadressen en aanbieden van overige maatschappelijke hulp.

Bent u tijdens de collecteweek beschikbaar en wilt u zich aanmelden om in uw wijk te collecteren, neem dan contact op met Herma Pol 06-41455584 of mail naar korps.kampen@legerdesheils.nl.

Bedankt namens de coördinatoren Nationale collecte Leger des Heils Kampen,
Herma Pol en Anita van Dijk