Daniel en Carolyne Bastiaan vanuit korps Kampen naar Londen

16-09-2016

Daniel en Carolyne Bastiaan, plus hun dochtertje Anna,  hebben in het teken van  Daniel’s  tweejarige opleiding  aan het William Booth College in Londen, onlangs  een periode van 3 á 4 maanden weer  even in Nederland gewoond,  n.l. in Almere , om daar bij het korps van het Leger des Heils  stage te lopen. Ze zullen als gezin binnenkort weer terugkeren naar Londen, zodat Daniel z’n opleiding in Londen kan vervolgen.

Zondag 11 sept. stond de samenkomst in Almere o.l.v. Daniel !!!  (zie foto) Wesley Willems was in deze  samenkomst aanwezig  en heeft daar ook zijn getuigenis mogen geven en tevens deze foto’s  gemaakt. De Toespraak van Daniel was uit Galaten 5 en ging over  ‘Leven van uit  de wet…óf leven van uit de genade van Jezus Christus’…..

In  Korps Kampen missen we natuurlijk Daniel, Carolyne en kleine Anna, maar het is ook een vreugde om te zien dat van uit ‘t  eigen korps mensen bereid zijn om alles los te laten…en  om de Allerhoogste te dienen….mooier is er niet ! We staan in de gebeden achter hen en wensen ze van harte Gods zegen voor de toekomst.