Conferentie pastorale raden

31-01-2016

Zaterdag 31 januari werd in hotel Belmont van het Leger des Heils in Ede de landelijke Pastorale raden conferentie gehouden. Het ging over geestelijk leiderschap. Ook vanuit Kampen waren wij met een afvaardiging. In totaal waren er enkele honderden deelnemers.