Algemene vrijwilligersbijeenkomst

25-04-2015

Woensdag 22 april was er een algemene vrijwilligersbijeenkomst voor de mensen van korps Kampen. Er kwamen zo’n 20 vrijwilligers. Luitenant  Fikse gaf aan dat er samen gebouwd mag worden aan dit deel van het Koninkrijk van God. Deze plek behoort God in eigendom toe. Het is ons toevertrouwd. Vrijwilligers zijn zaakwaarnemers, die ook weer elk hun gaven en talenten hebben.
Efeze 2: 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
De luitenant zei; “Het heeft te lang geduurd dat we als vrijwilligers op deze manier samenkomen. Het heeft telang geduurd dat  jullie als vrijwilligers de gelegenheid kregen om je stem te laten horen. Ik zou niet anders kunnen beginnen, dan als eindverantwoordelijke daarvoor mijn verontschuldigingen aan te bieden. De vraag vanavond is; Wat kan beter? Wat moet anders? Hoe kunnen we onze missie gestalte geven? We hebben goud in handen, omdat er mensen werken die het goede voor ogen hebben. We mogen werken met de  volle ‘zegen’ van Boven. Daarom is het ook goed om onze persoonlijke motieven te onderzoeken. Kampenaren zijn mijn inziens best gemoedelijke mensen. Dat zie ik ook wel terug onder de vrijwilligers. Er zijn links en recht de nodige irritaties en spanningen, maar tot grote uitbarstingen komt het gelukkig niet. Dan lijkt het soms ook niet nodig om samen te komen en zaken door te spreken. Maar dat is natuurlijk niet zo. Overleg is nodig. Duidelijke comminicatielijnen zijn noodzakelijk. Omdat we niet vaak zijn samengekomen, ontstaan er door de jaren heen groepsculturen, waarbij het er van inloopdag tot inloop dag verschillend aan toe kan gaan. Of waarbij het er van verkoopdag tot verkoopdag anders aan toe kan gaan. Dat kan gaan over het sorteerwerk, het kassagebeuren, de manier van omgang met bezoekers, enz. Waar we met elkaar naartoe moeten is dat er meer uniformiteit ontstaat. We willen elkaar wel de tijd gunnen om daarin mee te bewegen, maar dat het meer gelijkvormig moet worden is een ding dat zeker is.”
 
De verschillende coördinatoren (Nettie, Jenny en Tamara) gingen met verschillende groep elk hun eigen werkgebied bespreken en deden daar later verslag van. De aanbevelingen worden besproken in het MDV-kernteam. Er zal een vervolg worden gegeven aan de ontmoetingen met de vrijwilligers.
 
De luitenant gaf nog aan de vrijwilligers mee; “Als ik jaarlijks een verslag moet schrijven naar de gemeente Kampen en daarin uitleg wat we allemaal doen, dan wordt ik stil van de resultaten en denk ik met dankbaarheid aan de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken. In 2014 hebben we 28 mensen opgevangen.  Van het inloophuis werd in 2014 ruim 2.600 keer gebruik gemaakt. Er werden 114 mensen doorverwezen naar de hulpverlening. Er maakten 16 personen gebruik van een briefadres. De kledingwinkel werd door ruim 2.400 mensen bezocht. Er is 15% meer kleding afgegeven. In totaal 53.000 kilo. De verkoop in de winkel steeg tot € 20.000. Daar komt nog eens  € 20.000 bij voor de kiloprijs/bonussen via Reshare.  In 2014 hebben we € 2.500 aan kleding weggegeven. Jullie maken dit mede mogelijk.”