Aanstelling en afscheid deursergeant Kampen

11-01-2016

Zondag 10 januari werd broeder Khurram aangesteld als begroetings-/deursergeant van korps Kampen. Hij neemt daarmee het stokje over van broeder Koster, die deze taak 22 jaar trouw heeft verricht. Br. Koster is al ruim 50 jaar heilssoldaat en zijn aansluiting bij het leger ging niet zonder slag of stoot. Veel bezoekers geven aan de begroeting op zondagmorgen als een 'warme deken' te ervaren. Daarom gaf br. Koster een deken door aan br. Khurram en drukte hem op het hart zijn taak trouw te verrichten. Als dank en erkenning voor zijn inzet ontving br. Koster een windlicht, voorzien van een tekst waarop stond dat wij als volgelingen van Jezus ons licht mogen laten schijnen. In de overdenking ging luit. Fikse in op het thema; "Kanker van de zonde". Ik heb geen goed bericht. U heeft kanker." Dit is wat geen mens een dokter wil horen zeggen. Toch krijgen, volgens de cijfers, één op de drie (!) Nederlanders hiermee te maken. Als men zich gaat verdiepen in dit ziekteproces, ontdek je lijnen naar het zondeproces in het leven van mensen. Niet dat kanker een gevolg is van zonde, maar het verloop van de ziekte geeft beeldend weer hoe zonde in ons leven zijn vernietigend werk kan doen. Uiteindelijk mogen we ook tegen elkaar zeggen dat er Iemand is die ons genezen kan verklaren. Dat is Jezus.

Klik hier voor meer foto's