1e Adventzondag

30-11-2015

Zondag 29 november vierde korps Kampen 1e Adventzondag. In een gevarieerd programma kwamen de kinderen eerst aan bod. Annemieke Timmer gaf de aanzet tot het Adventproject getiteld 'Liefdevol aangeraakt'. De kinderen kregen uitleg over Zacharias en leerden het eerste couplet van een lied. In de nevendienst oefenden de kinderen o.l.v. Rebekka van Ommen en Jessica Slaager al voor het toneelstuk wat op 1e Kerstdag zal worden opgevoerd.

Tijdens de dienst werden drie mensen voorgesteld als Legervriend. Dit waren Rianca Snoeijer, Wim Bats en Arend Poepe. De eerste twee gaven ook hun geloofsgetuigenis. Indrukwekkend was ook de getuigenis van br. Van de Weg die begin negentig is en aangaf fysiek niet meer in staat te zijn om te komen. Hij gaf aan dat hij "bijna Thuis" is en verzekerd is van een plek bij zijn hemelse Vader. Hij riep de aanwezigen op om vrede met God te sluiten door Jezus Christus.

Het koor Rainbow zong ook drie mooie en passende liederen. In zijn overdenking ging luitenant Fikse in op de betekenis van de komst van Johannes de Doper als voorbereider. Hij gaf aan dat veel Christenen in hun dagelijks leven geen goede herauten en getuigen van Jezus zijn. Er is veel geloof zonder bekering van zonden. Dat maakt dat mensen moeite hebben volgelingen van Jezus te worden. Met de woorden van Johannes de Doper riep de luitenant de mensen op om 'ernst met God te maken'!

Er waren 150 mensen aanwezig in de samenkomst. 

Klik hier voor meer foto's