Eerste Adventszondag 2017

Eerste advent, inkeer en voorbereiding, hoop en verwachting. Verborgen begin, verdiept, geworteld, een stronk loopt uit. Kwetsbaar leven komt tot bloei. Jes. 11.

Eersteadvent2017.1

Eersteadvent2017.2

Eersteadvent2017.3