Ontmoeting op zondag

17-01-2021

Leger des Heils Onbekend

De ontmoetingsmiddagen op zondag gaan tot nader order niet door.