Adressen in de regio

Telefonische hulpdiensten:
Kindertelefoon: 0800-0432 (dagelijks, van 14.00-20.00 uur)
Korrelatie: 0900-1450 (€ 0,15 p.m.)
Meldpunt huiselijk geweld Drenthe: 0900-3711711 (€ 0,02 p.m.)
Sensoor Oost-Nederland: 0900-0767 (€ 0,05 p.m.)
Slachtofferhulp: 0900-0101
Verslavingszorg alcohol: 0900-5002021 (€ 0,10 p.m.)
Verslavingszorg drugs: 0900-1995 (€ 0,10 p.m.)

Maatschappelijke adressen:
GGz Zuidwest Drenthe (geestelijke gezondheidszorg)
Dr. G.H. Amshoffweg 3
7909 AA  Hoogeveen
Tel. 0528-857777

Leger des Heils Servicecentrum (dagopvang voor dak- en thuisloze mensen)
Schutstraat 40
7901 EE Hoogeveen
Tel. 0528-232368

Stichting One
Postbus 149
7900 AC  Hoogeveen
Tel. 06-52245740
Functie: hulp bij aanvraag schuldhulpverlening, thuiszorg en PGB, hulp bij het invullen van (gemeentelijke) formulieren. Helpt alle mensen die in moeilijkheden verkeren (werkt samen met allerlei instanties).

Stichting Present Hoogeveen
Postbus 42
7900 AA  Hoogeveen
Tel. 06-14011259
Functie: bemiddeling tussen mensen die hulp willen geven en mensen die hulp nodig hebben (op vrijwillige basis).

Stichting welzijnswerk (SWW)
Het Haagje 119
7902 LE  Hoogeveen
Tel. 0528-278855
Functie: instelling voor maatschappelijk werk, opbouwwerk, cultureel werk, informatie en advies en vrijwilligersondersteuning.
Welzijnsdiensten voor ouderen via het WMO-loket (tel. 0528-140528).
Mailadres: informelezorgenwelzijn@dewoldenhoogeveen.nl

Vluchtelingenwerk Drenthe, werkgroep Hoogeveen
Raadhuisplein 1
7901 BP  Hoogeveen
Tel. 0528-140528
1e di van 10.00-11.30 uur spreekuur

Voedselbank Zuidwest Drenthe, steunpunt Hoogeveen
Industrieweg 25b
7903 AH  Hoogeveen
Tel. 06-12824761 / 06-38442133 en 0528-266085