Samenkomsten vanaf 5 juli

24-06-2020

Beste mensen,

We zijn blij dat we vanaf zondag 5 juli samenkomsten in het gebouw mogen houden, uiteraard op voorwaarde dat de omstandigheden dat toelaten. U bent van harte welkom, maar alleen als u zich aanmeldt. Onderstaande maatregelen zullen we met elkaar in acht nemen. Lees onderstaande a.u.b. goed door. De adviezen van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) en gemeentelijke overheden zijn leidend. Dat betekent onder meer afstand houden en de hygiënevoorschriften in acht nemen. Bent u hoesterig en/of verkouden? Blijf dan thuis.

Verder:

* We zijn uiterst voorzichtig met 70+’ers en mensen met een zwakke gezondheid. U weet zelf of u daartoe behoort.

* Als u gebruik maakt van taxivervoer en u moet wachten, is dit alleen buiten mogelijk.

* De korpsofficier heeft de algehele leiding, bij afwezigheid van de officieren heeft Zr. Van Strien de algehele leiding.

* De instructies van de leidinggevende worden door de bezoekers opgevolgd.

* Bij de ingang moeten de handen gedesinfecteerd worden.

* Zowel buiten als binnen 1,5 meter afstand houden.

* Er kunnen vanaf 1 juli 2020 maximaal 23 bezoekers naar de samenkomst komen (inclusief de Korpsofficier/speciaal en de PO van dienst).

* De dienst begint om 10.00 uur.

* Aanmelden voor de samenkomst is noodzakelijk en kan alleen bij Marina van Strien. De eerste 20 personen die zich aanmelden kunnen naar de samenkomst komen op 5 juli. De nummers 21 tot 40 enz. die zich aanmelden kunnen de week erna, 12 juli, naar de samenkomst komen.

* Aanmelden voor de samenkomst kan uitsluitend bij de KSM Zr. Marina van Strien, telefoonnummer 06-51094192 of 0593-525492. Zij geeft meteen aan u door op welke zondag u welkom bent.  

* We vragen de bezoekers niet vóór 09.45 uur te komen (i.v.m. het niet kunnen gebruiken van toilet).

* Er is geen bidstond en voorzang en er wordt geen koffie/thee geschonken.

* De mensen worden buiten welkom geheten door de persoon die is aangesteld hiervoor. Die stelt een aantal vragen over de gezondheid (verkouden/hoesten/koorts). Vervolgens wordt u gevraagd uw handen te desinfecteren in de hal. Daarna wijst iemand uw zitplaats aan en ziet tevens toe op het naleven van de richtlijnen.

* Tijdens de samenkomst wordt niet gezongen, de piano wordt wel bespeeld en via de beamer zullen we liederen beluisteren.

* De buitendeur, de tussendeuren en de nooduitgang zijn open i.v.m. ventileren.

* Iedereen neemt zijn of haar jas mee naar de zitplaats (de kapstok in de hal kan niet worden gebruikt).

* Gebruik van het toilet is niet toegestaan.

* Het gebouw wordt op aanwijzing van de leidinggevende verlaten (één voor één de zaal verlaten via nooduitgang).

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

U bent van harte welkom, maar alleen als u zich aanmeldt.


Een hartelijke groet,

Majoors Egbert en Catharina Wubbema