Welkomstdienst majoor Jaap Kroeskop

Op zondag 16 juni 2013 kon korps Hoogeveen, na het vertrek van kapitein Anne Stastra, kennismaken met de nieuwe korpsofficier: majoor Jaap Kroeskop.

De vlagsergeant nam de vlag uit de standaard en droeg deze naar de daartoe bestemde plaats. De financieel Secretaris sprak de volgende woorden (samenvatting):

Het is vandaag een vreugdevolle dag. Als korps mag u een nieuwe korpsofficier en zijn vrouw, in uw midden, welkom heten. Een spannend moment, niet alleen voor het korps, maar ook voor de korpsofficier zelf.

De vlag neemt in het Leger des Heils een belangrijke plaats in. In haar kleuren symboliseert zij, waar het Leger des Heils in gelooft, en wat zij in de wereld uit wil dragen. Het rood staat symbool voor de liefde van God, die naar alle mensen uitgaat. Het geel staat symbool voor de geest van God, die mensen warm en blij maakt. Het blauw staat symbool voor de zuiverheid en de reinheid en daagt mensen uit oprecht te leven. Samen vertolken deze kleuren het hart van het evangelie. De blijde boodschap.

Vandaag, bij de aanvaarding van uw verantwoordelijkheid, als korpsofficier van korps Hoogeveen, vraag ik u, of u, opnieuw - te midden van de mensen die aan uw zorgen worden toevertrouwd - wilt bevestigen dat het uw, oprechte, verlangen is, de woorden van dit verbond waar te maken, in spreken en handelen. Ik vraag u, of u - in de geest, van Christus, die kwam, om de mensheid te dienen - zich aan korps Hoogeveen wilt verbinden. Majoor Kroeskop, wat is daarop uw antwoord?

Heilssoldaten, adherentleden, en allen die op enigerlei wijze bij korps Hoogeveen betrokken zijn.....
Belooft u, uw korpsofficier te steunen en hem te dragen, in liefde.
Wilt u - samen met hem - de hand aan de ploeg slaan en streven naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.
Wilt u daarbij niet achteromkijken naar wat geweest is.
Richt uw oog op de toekomst, van de Heer, in de verwachting van Zijn Rijk, dat komt.
Korps Hoogeveen, wat is daarop uw antwoord?

Allen: dat beloven wij.

Klik hier voor meer foto's.