Zingen in De Wester Es, april 2016

Op vrijdagavond 15 april verzorgde KSM zr. G.M. van Strien de weekafsluiting in woonzorgcentrum De Wester Es in Beilen. Met het zangkoor van ons korps zongen wij een aantal liederen uit de Leger des Heils liederenbundel.

Klik hier voor meer foto's.