Wie zijn wij?

Leger des Heils Korps Harderwijk

Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale Christelijke organisatie actief in meer dan 120 landen, die vanuit haar geloofsinspiratie materiële en immateriële hulp verleent aan mensen 'zonder helper'. Het Leger des Heils in Nederland is o.a. actief op het gebied van maatschappelijke opvang, gezondheidszorg- en ouderenzorg, reclassering, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. Met Leger des Heils Reshare zijn we de grootste tweede handskleding verzamelaar in Nederland.

Meer weten: www.legerdesheils.nl

Korps Harderwijk

In Harderwijk is het Leger des Heils vertegenwoordigd door een kerkelijke afdeling van het Leger des Heils, wij noemen dat een korps. In ons korps staat de missie van het Leger des Heils centraal; Het evangelie verkondingen in woord en daad, zonder enige vorm van discrimatie. Op deze site vindt u activiteiten waarmee we deze missie in Hardewijk proberen uit te voeren.

image
Wat geloven wij?

Zo lang...

"Zolang er nog één kind verdriet heeft... Zolang er nog één vrouw eenzaam is... Zolang er nog één man buiten slaapt... Zolang er nog één mens leeft zonder hoop... Kun je op mij rekenen!"

William Booth

image


Lees meer