Wekelijks programma

Het Leger des Heils gebouw is bijna altijd open, en er is zeker wat te doen

Zoekt u hulp? Het gebouw is vrijwel elke dag vanaf 10:00 geopend.

Maandag

10:00 tot 12:00 - Koffie inloop Ambachtsgaarde

17:00 - Laatste maandag van de maand gezamelijke maaltijd. Zie de agenda.

1x per maand om 19:30 in Delft, 1x per maand in Den Haag - Geloven Nu. Zie de agenda.

Dinsdag

10:00 tot 12:00 - Koffie inloop Ambachtsgaarde

10:00 tot 14:00 - Kledingwinkel Ambachtsgaarde

10:30 tot 15:00 - Kledingwinkel Scheveningen

12:00 - Crea Club

1x per maand om 13:00 - Indische Bond

19:30 - Tijdsblok voor vergaderingen

Woensdag

10:00 tot 12:00 - Koffie inloop Ambachtsgaarde

10:00 tot 12:00 - Kledingwinkel Pisuissestraat

10:00 tot 14:00 - Kledingwinkel Ambachtsgaarde

11:00 tot 16:00 - Kledingwinkel Delft

12:30 tot 15:30 - Kledingwinkel Scheveningen

19:00 - Repetitie zangkoor

20:30 - Repetitie muziekkorps

Donderdag

10:00 tot 12:00 - Koffie inloop Ambachtsgaarde

11:00 tot 16:00 - Kledingwinkel Delft

1x per maand, 14:00 - Geloven nu, zie agenda

Vrijdag

10:00 tot 12:00 - Koffie inloop Ambachtsgaarde

10:30 tot 15:00 - Kledingwinkel Scheveningen

11:00 tot 16:00 - Kledingwinkel Delft

19:30 - Jongsoldaten

19:30 - RockSolid

Zaterdag

11:00 tot 16:00 - Kledingwinkel Delft

Zondag

10:30 - Samenkomst