Samenkomsten

In onze kerkelijke gemeente (korps) is iedereen van harte welkom. Op zondag houden we daar onze samenkomst (kerkdienst). Hier krijgt iedereen de kans tot rust te komen, na te denken over de zin van het bestaan en anderen te ontmoeten.

Elke zondag is om 10:30 een kerkdienst. Circa 100 à 150 mensen komen daar wekelijks naar toe. Maar wat gebeurt daar dan?

De inhoud van onze diensten verschilt van week tot week. De voorganger, meestal de majoor die hier door het Leger aangesteld is, past de inhoud vaak aan aan een thema.

Wat zeker nooit ontbreekt is de muziek. Het Leger des Heils heeft een uitgebreid repertoire aan eigen liederen, eenvoudig mee te zingen, en dat wordt dan ook veel gedaan. Er is ook muziek van hoger niveau waarbij gewoon geluisterd en genoten mag worden. De muziek is vaak een rode draad door het geheel, en van begin tot eind zijn er dan ook momenten van samen zingen en samen beleven.

Dit 'samen' is een kern element. Eenmaal samengebracht door de muziek, mogen we ook samen bidden, samen delen in ervaringen betreft het geloof, en na de dienst ook in de koffie of thee. Iedereen mag dus volwaardig mee delen in de beleving.

Altijd leuk is het moment voor de kinderen, wat verrassend kan uitpakken. De kinderen gaan halverwege vaak uit de dienst om even lekker op hun niveau te spelen, knutselen en naar verhalen te luisteren.

De dienst bouwt op naar een toespraak. Geen zware kost, geen diepe tochten door elke letter van de Bijbel, maar begrijpbare taal over zaken die recht uit het leven gegrepen zijn.

Nieuwsgierig? Iedereen is altijd welkom