Muziek

Muziek speelt sinds jaar en dag een belangrijke rol in de manier waarop het Leger des Heils haar geloof beleeft. In de bijna 150 jaar dat het internationale Leger des Heils bestaat, is dan ook een enorme schat aan eigen liederen en muziekstukken opgebouwd. Deze hebben altijd op heel kenmerkende wijze uiting gegeven aan ons geloof en de opdracht die daarin doorklinkt: het Evangelie van Jezus Christus uitdragen en in zijn naam menselijke nood lenigen. Het Leger des Heils heeft een eigen liederenbundel met veel eigen liederen geschreven door componisten en dichters die onderdeel uitmaken van de Leger des Heils organisatie. Daarnaast heeft het Leger des Heils veel muzikale initiatieven en onderdelen.

Muziekkorps

Het muziekkorps is zo’n beetje het ‘kerkorgel van het Leger des Heils’: het zorgt tijdens samenkomsten voor de begeleiding van de samenzang. Klik op de knop in de rechter kolom om meer over het muziekkorps van Haaglanden te lezen

Zangkoor

Elke zondag, en op elke bijzondere gelegenheid, brengt het zangkoor mooie liederen ten gehore. Een groot meerstemmig koor, dat liederen zingt van Leger des Heils bodem om zo het thema in de dienst te ondersteunen.