Korps Haaglanden

Korps Haaglanden van het Leger des Heils is te vergelijken met veel andere kerken. We hebben een geloofsbelijdenis, voorgangers, leden, erediensten, muziek en activiteiten. Wij hebben in Nederland meer dan vijftig kerkelijke gemeenten (korpsen) waarvan het korps in Haaglanden daar 1 van is.

Korps Haaglanden is een levendige, open geloofsgemeenschap, waarin iedereen tot geloof komt en gevormd wordt tot leerling van Jezus, zich thuis voelt en zijn gaven inzet ten dienste van de naaste.

Naast de zondagse kerkdienst vinden in ons korps nog veel meer activiteiten plaats. Woord en daad gaan bij ons hand in hand. Vanuit ons geloof willen we iets voor anderen betekenen. Kortom: als 'kerk' bieden we de gelegenheid aan mensen om elkaar te ontmoeten, over de zin van het leven na te denken en te praten over dingen die er toe doen. Met elkaar en met God.

Iedereen is welkom!