Voorlopig geen samenkomst op zondag

21-10-2020

Met ingang van zondag 25 oktober worden tot nader order de samenkomsten van korps Haaglanden opgeschort.

Dit is besloten door de combiraad naar aanleiding van de recente aanscherpingen van de Corona-maatregelen, adviezen van het RIVM, en richtlijnen van het Leger des Heils hoofdkwartier. Daarbij zijn voornamelijk het aantal toegestane mensen en het gebruik van het OV de doorslaggevende factor geweest om onze kerkelijke samenkomsten op zondag voorlopig geen doorgang meer te laten vinden.

Deze samenkomsten waren al beperkt door de 1,5 meter restricties tot maximaal 55 zaalbezoekers sinds ze in augustus weer waren gestart. Per 1 oktober werd het totale aantal, inclusief medewerkers, gereduceerd tot 30, waardoor er voor nog maar 20 zaalbezoekers plek was. Dit leidde tot te vaak moeten buiten sluiten van mensen die graag hadden willen komen; en juist in een tijd waar inclusiviteit en verbondenheid al zo moeilijk is, is dit iets wat niet past bij ons als Leger des Heils.

De recent opnieuw gestarte weekactiviteiten, zoals de koffie-inloop en kleine groepen, blijven doorgang vinden. Dit ook om tegemoet te komen aan het gevoel van eenzaamheid en isolement van mensen in de buurt. Het maximum aantal gaat lichtelijk omlaag (van 15 naar 10) echter zal de frequentie verhoogd gaan worden.

We gaan niet alleen iets stoppen: Er is ruimte voor iets nieuws

De online video's met bemoedigende woordjes van de officieren komen terug, en ons online palet gaat daarbij in de komende weken flink uitgebreid worden. De bedoeling is om elke week een week vol betrokkenheid te creeeren; waarbij op zaterdag een zogeheten playlist beschikbaar komt om alles achter elkaar als een alternatieve dienst te kunnen bekijken. We hopen daarmee toch een goed alternatief te kunnen bieden voor onze gehele gemeenschap, en wellicht daarbuiten. Houdt deze site, Facebook en de medelingen in uw e-mail dus goed in de gaten!

Sterker nog: Er is een nieuw YouTube kanaal ingericht voor ons korps waar dit allemaal op te volgen zal zijn. Abonneert u zich alvast?

Uiteraard blijft de livestream van korps Almere elke zondagochtend warm aanbevolen.

Wij wensen u Gods zegen en nabijheid toe in deze periode van onzekerheden door het virus dat de hele wereld treft. Maar we mogen weten dat wij op God mogen vertrouwen, ook juist op momenten als deze.