Update: Samenkomsten weer van start vanaf 2 augustus

24-07-2020

De samenkomsten gaan per 2 augustus weer van start.

Gezien de RIVM richtlijnen, kunnen niet meer dan 55 mensen in de zaal de dienst bijwonen, en zal er gebruik gemaakt gaan worden van een inschrijflijst en een controle bij de ingang. Indien u afhankelijk bent van het OV is het aan te raden te kijken of een veiligere vorm mogelijk is. Zit u in een risicogroep, wacht dan gerust nog.

De diensten beginnen de komende tijd buiten. Dat biedt de mogelijkheid om ongeveer een kwartier samen buiten een aantal liederen te zingen. Dat zal gebeuren voor de school aan de overkant aan de Ambachtsgaarde (zoals we dit ook op kerstavond hebben gedaan). Daarna gaan we naar de zaal, waar we de dienst voortzetten. Tijdens de dienst binnen zal er verder geen samenzang zijn. Degenen die niet buiten meezingen kunnen gewoon direct naar de zaal.

We zullen vooralsnog moeten wennen aan een aantal regels die dan i.v.m. Corona in acht genomen dienen te worden. We zullen als ingang de deur bij de kledingwinkel gebruiken. Daar zal iedereen een aantal Corona/gezondheidsvragen gesteld worden. Verder zult u naar uw plaats in de zaal begeleid worden en zal er sprake zijn van bewegwijzering op de vloer. In de zaal wordt duidelijk aangegeven welke stoelen gebruikt kunnen worden. Ook zullen we ‘éénrichtingsverkeer’ met het lopen hanteren (alles aangegeven op de vloer). Dat houdt in dat we als uitgang de deur aan de zijde van de Ambachtsgaarde zullen gebruiken.

Om u in te schrijven, kunt u vanaf maandag 27 juli naar de intekenlijst. Komt u er met de online aanmelding niet uit? Dan is het ook mogelijk u telefonisch aan te melden via onze Korpspenningmeester Rein Quint. Hiertoe kunt u hem vanaf de maandag voor de betreffende samenkomst tussen 11.00 en 18.00 uur bellen op 06-34031730.

De dienst zal achteraf online beschikbaar komen, zodat mensen die er niet bij kunnen zijn het alsnog kunnen meebeleven. Uiteraard kunt u ook na 2 augustus nog de live-dienst volgen of terugkijken van korps Almere.

IMG_5947