Ons korps in de Corona branding

28-03-2020

De afgelopen twee weken zijn op zijn zachtst gezegd tumultueus geweest. Terwijl wij begin maart aan het beraden waren welke impact het virus op ons korps zou hebben, werden we op 12 maart al ingehaald door zowel het hoofdkwartier als het RIVM waardoor landelijk alle zondagsdiensten stil kwamen te liggen. Al snel volgden het merendeel van de overige activeiten.

Het Corona virus daagt ons uit op en andere manier korps te zijn, en nog steeds dienst te doen als Corpus Christi: Lichaam van Christus. Er is ondertussen niet stil gezeten: Verschillende initiatieven en oplossingen zijn samen gekomen in een plan van aanpak.

Zorg en monitoring

Onze bestaande pastorale structuur heeft hun taak met extra inspanning opgepakt. Geen huisbezoekjes meer, maar de bij ons bekende mensen worden regelmatig gebeld voor een vriendelijk woordje; een hartenlucht moment; en waar nodig hulp aanbieden.
Kent of bent u iemand die hier ook behoefte aan heeft? Neem dan contact op met Marjorie Sprokkereef (zie beneden).

Communicatie en verbinding

De website, Facebook en de korpsbrief-maillijst zullen onze voornaamste vorm van mededelingen en updates zijn voor de mensen in en om ons korps. Daarbij zetten we ook SMS en Whatsapp in om mensen persoonlijk te informeren. Wij beseffens ons echter dat we hiermee niet iedereen kunnen bereiken. Heeft u hier geen toegang toe, of kent u iemand die deze informatie graag zou willen ontvangen maar niet de mogelijkheden heeft, neem dan contact op met uw pastoraal teamlid. Ook kunt u anderen helpen met b.v. een oude smartphone met wifi.

Voor hen die al de mogelijkheden hebben willen we helpen met het opzetten van b.v. Zoom en Whatsapp groepen.

Activiteiten in een nieuw jasje

De koffie-inloop wordt aangepast naar een nieuwe vorm. Enkele van de ochtenden zal niet de zaal open staan, maar wordt er wel koffie geschonken bij de achter-ingang.

De geplande barmhartigheidszondag gaat niet door. Echter de barmhartigheid zelf staat niet stil. Er zullen boodschappenpakketten verstrekt gaan worden aan hen die het nodig hebben, omdat hun gezondheid het niet toe laat, of hun persoonlijke financiele wereld drastisch is veranderd. Er is in deze samenwerking of afstemming met Welzijns en Gezondheidszorg van het Leger des Heils, en andere kerken in onze wijk.

We hebben hier wel nog hulp bij nodig:
- Doneer op iban NL59 RABO 0150 2027 17 o.v.v. 'barmhartigheidszondag maart 20'
- Meld je aan bij Giese Koopman (zie beneden)

Samenkomsten

Het leger in Nederland verzorgt een landelijke wekelijkse live stream van een samenkomst, deze is rechtstreeks te volgen via https://www.legerdesheils.nl/korpsalmere/uitzending-meekijken . Later terugkijken kan ook via dezelfde website.

Daarnaast zullen Caroline & Rens als korpsofficieren wekelijks een korte boodschap digitaal verspreiden.

Een wezenlijk onderdeel van onze eredienst is het geven van onze financiële bijdrage voor het werk vanuit ons korps. Ook nu gaan de meeste kosten (waaronder de huisvestingskosten en de toelage voor de korpsofficieren) gewoon door. Daarom zou het goed zijn als we ook samen zorgdragen voor de benodigde financiën. U kunt collectegeld overmaken op iban NL59 RABO 0150 2027 17 o.v.v. 'Collecte'

Stille week en Pasen

Stille week: Deze vindt doorgang in videovorm. Informatie op de avond op Facebook en in de mail voorgaand.
Voor de Goede Vrijdag dienst verwijzen wij u naar de landelijke livestream van korps Almere: https://www.legerdesheils.nl/korpsalmere/uitzending-meekijken
Er is geen gezamenlijk paasontbeit of high-tea. Maar er gaat wel wat gebeuren. Met Pasen willen wij een paasgroet-actie op zetten. Daar hebben we veel hulp bij nodig, vooral chaffeurs, zie de taken onderaan.

Overige activiteiten

Dodenherdenking, en onze jaarlijkse medewerking hier aan komt te vervallen.
Het Haaglanden festival van 23 mei zal worden verzet naar 31 oktober 2020, en de korpsdag van 24 mei wordt verzet naar 1 november.
Pinksteren, dat in het weekend valt waarin de huidige maatregelen verlopen, is nog onduidelijk.

Zelf aan de slag

Er zijn beperkingen m.b.t. het korps zijn op de gebruikelijke manier. Aan de andere kant liggen er enorme kansen om ons christen zijn te uiten in onze eigen buurt / ons eigen netwerk: onze gezinsleden, buren, collega's en/of vrienden. 'Want hoe zou de wereld geloven als niet Jezus gezien wordt in mij', zegt een regel uit één van onze liederen. Deze tijd biedt geweldige uitdagingen én kansen!

Zoekt u inspiratie, of heeft u een goed ontvangen initiatief opgezet in uw eigen omgeving dat meer mensen zouden kunnen doen? Neem dan contact op met Caroline Roos. Dit geldt ook als u vragen heeft of een bepaald idee wel verstandig is gezien de richtlijnen.

Ter volledigheid, een overzicht van wat u kan doen:
- Breng mensen met zorgvraag met ons in contact via Marjorie Sprokkereef: 06-23661070 of marj.sprokkereef@kpnmail.nl
- Breng pakketten rond voor de barmhartigheidsactie via Giese Koopman: 06-11533031
- Heb je een auto en rijbewijs? Meld je aan voor de paasgroet actie van Pasen via Caroline Roos: Whatsapp 06-20056593
- Wees actief in je eigen omgeving, en deel dit met elkaar en ook graag via Caroline Roos: Whatsapp 06-20056593
- Doneer op NL59 RABO 0150 2027 17 (een Tikkie wordt aan gewerkt)
- Bidden: Voor onze zorgverleners; zieken; politici en wetenschappers; en landen waar het er nog erger aan toe is.


Wij wensen u allen Gods zegen en nabijheid toe!

Pva