Schuldhulppreventie

“Moeite met rondkomen” Het leger des Heils kan u daarbij helpen…

Goningen. Als u moeite heeft om rond te komen met uw inkomen en het lukt niet om overzicht te houden over uw financiën, dan kunt u misschien wel wat hulp gebruiken. Het Leger des Heils helpt mensen graag hun administratie op orde te krijgen en te voorkomen dat problemen uit de hand lopen.

Het Leger des Heils is met beroepskrachten en vrijwilligers actief met de organisatie van het landelijk project “Schuldhulppreventie”. Daarover vertelt Mariëlle Oebeles, landelijk projectmedewerker:
“Het landelijk project Schulphulppreventie is ontstaan na succesvolle proefnemingen te Emmen, Alkmaar en Goes door laagdrempelig hulp te bieden. Aan de hand van een kledingwinkel en koffie-inloop ontstaat vaak een eerste contact, waarbij mensen de ruimte vinden hun financiële moeilijkheden en vragen bespreekbaar te maken.”

“Daarbij kennen we een inloopspreekuur waar mensen met al hun financiële vragen terecht kunnen bij onze vrijwilligers. Het maakt niet uit of de problemen groot of klein van omvang zijn. Mensen zijn welkom met hun zorgen.”
Het Leger des Heils wil dan vooral:

- een luisterend oor bieden
- het op orde brengen van uw administratie
- Het opstellen van een haalbaar plan om (dreigende) geldproblemen op te lossen.
- Het invullen van formulieren
- Het voeren van (lastige) telefoongesprekken.
- samenwerken met andere hulporganisaties en instellingen

Onze maatjes schuldpreventie pakken de financiële problemen met de hulpvragers aan en brengen deze op orde op vrijwillige basis. Onze maatjes “schulphulppreventie” ontvangen ook een gedegen scholing en training.

Heeft u moeite met rondkomen? Komt u er maar niet uit?
“Neem dan contact met ons op”, nodigt Mariëlle uit. U kunt dat doen door
een email te sturen naar :
schuldhulp@legerdesheils.nl

Heeft u belangstelling om als vrijwilliger het Leger des Heils te helpen bij dit belangrijke project, dan kunt u contact opnemen met het korps Groningen, ter attentie van Piet Boer. Hij is op donderdagmiddag telefonisch bereikbaar op nummer 050-5491467

Tussentijds kunt u vragen stellen via e-mail:
korps.groningen@legerdesheils.nl

image