Welkom

Iedere zondagmorgen om 10.00 uur houden we onze kerkdienst. Hier krijgt u de kans om u te bezinnen op de zin van het bestaan, God en anderen te ontmoeten en tot rust te komen. De kerkdienst kenmerkt zich door enthousiaste samenzang en een praktische Bijbeloverdenking. Het muziekkorps zorgt voor de muzikale begeleiding. Voor kinderen is er een apart programma. Als christelijke organisatie die midden in de samenleving staat, vinden we in de Bijbel een geweldige inspiratiebron en in Gods Zoon, Jezus Christus een levend voorbeeld. Door Hem is het dat wij geloven dat ieder mens voor God van waarde is. Wij geloven dat het leven met God rijk is en het aanbevelen waard. Adres: Dirk Huizingastraat 15/17, 9713GL Groningen, samenkomst

Wat is het Leger des Heils?

Het Kerkgenootschap Leger des Heils (stichter William Booth) is een gemeenschap van christenen die een enthousiaste geloofsbeleving combineert met praktische hulpverlening. Korpsleden streven een actief en herkenbaar christendom na. Geestelijke groei en onderlinge verbondenheid zijn kenmerkend voor de organisatie, net als de aanpak van materiële en sociale noden. Wij willen een bijdrage leveren aan een betere samenleving, een wereld volgens Gods bedoeling, door op te komen voor en het verlenen van (materiële en immateriële) hulp aan de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. In woord en daad wil het Leger des Heils laten zien dat ook deze mensen er mogen zijn, er toe doen. Het Leger des Heils streeft naar: het voorkomen en tegengaan van uitsluiting en armoede; goede kwaliteit van leven; behoud of herstel van zelfstandigheid op gebied van wonen en werken; behoud of herstel van sociale contacten en relaties; bevordering van leefbaarheid en veiligheid in buurten. Wat is het Leger des Heils

Activiteiten

Wij organiseren in Groningen naast de wekelijkse kerkdienst regelmatig activiteiten zoals:bidstond, KoffiePlus met aansluitend de maaltijdgroep. Creatieve activiteiten zoals: schilderen, seniorenclub, samen zingen en muziekspelen. Met kerst: kerstnachtdienst, Kerstfeest voor iedereen, 2e kerstdag Kerstfeest voor alleenstaanden Wilt u deelnemen aan de activiteiten neem dan contact met ons op. U bent van harte welkom! Activiteiten

Ik heb hulp nodig of ik ken iemand die hulp nodig heeft…

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Als u hulp nodig heeft, kunt u in principe terecht bij het Leger des Heils. Dit kan gaan om advies of opvang, omdat u om wat voor reden dan ook geen woning meer hebt; om een goed gesprek, omdat u het geestelijk niet meer ziet zitten; omdat het gezin door alle problemen begeleiding kan gebruiken of wanneer u geloofsvragen heeft. Het kan ook zijn dat u zelf geen hulp nodig hebt, maar iemand in uw naaste omgeving. Belt u in deze gevallen gerust met de voorganger/korpsofficier van korps Groningen Telefoon nummer Korpsofficier: 050-5491467 Schuldhulppreventie

Weekprogramma

Zondag         09:30              uur korpsgebed
                     10:00              uur oppas
                     10:00              uur samenkomst
                     10:30              uur nevendienst
Maandag      14:00 - 15:45  uur Seniorenclub
Dinsdag        10.00 - 16.00  uur Coffee Corner
                     13:00 - 16:00  uur Kledingwinkel
                     19:30 - 21:30  uur schilderclub
Woensdag    10.00 - 14.00  uur de 1e woensdag van de maand Brei & Haak cafe
                     10:30 - 13.30  uur in de oneven weken buurtmaaltijd de Smikkelaars
                     12:00 - 15:00  uur in de even weken pannenkoek eten
                     19:30              uur de 3e woensdag van de maand korpsgebed
Donderdag   10.00 - 16.00  uur Coffee Corner
                     13:30 - 16:00  uur Kledingwinkel
                     19:45              uur meditatief moment
                     20:00              uur muziek
Vrijdag          10:00 - 13:00  uur Kledingwinkel
                     19:00              uur Jongsoldaten les
Zaterdag       10:00 - 13:00 uur de 4e zaterdag v.d. maand Kledingwinkel