Wie zijn we

Korps Gouda is de kerk van het Leger des Heils in de Gemeente Gouda.

Een kerk met meerwaarde, meerwaarde voor de maatschappij...….!

Korps Gouda is een kerkgenootschap in opbouw dat naast geloofsgemeenschap zijn, ook haar taak ziet in de wijk waar we gevestigd zijn, door tal van activiteiten aan te bieden.

Iedereen is welkom om bij ons binnen te lopen. Wie wilt u spreken?

Wat doen we

Naast de kerkdienst op de zondagochtend bieden wij nog vele andere activiteiten, deze kunt u vinden onder het weekoverzicht. weekoverzicht

Kleding

Waar de één iets teveel van heeft, komt een ander wel eens iets tekort. Indien u kleding wilt doneren, zorgen wij dat het op de juiste plek komt. Wij werken met vrijwilligers, zodat de opbrengst geheel ten goede komt aan het werk van het Leger des Heils. Kleding kunt u in de container deponeren bij onze vestiging locatie Noorderzon,

Johan de Wittlaan 31 Gouda

De Kledingwinkel is open op dinsdagochtend 10:00-13:00 uur en op donderdagmiddag 14:00-16:00 uur. Kledingwinkel

Maatschappelijk Centrum Rotterdam

Zoekt u hulp? Bent u op zoek naar noodopvang, onderdak, een postadres, heeft u hulp of begeleiding nodig? Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam en omstreken van het Leger des Heils, waar Gouda onder valt, kan je wellicht helpen. Ga hier naar hun Website! Heeft u een hulpvraag?

Een gedachte voor deze week

image
Leven in Rust
Waar is nog rust te vinden

door Andreas Bijl
Een gedachte oor deze week... ...

agenda

meer agenda

Wilt u ons steunen?

Als u ons financieel wilt steunen kunt u dat doen door uw gift over te maken op IBAN NL21RABO0150202431 t.n.v. Leger des Heils Gouda