Wie wij zijn

Over de geloofsgemeenschap van het Leger des Heils in Gorinchem

Tot het Leger des Heils in Gorinchem behoort een blijmoedige groep christenen, gelovend in de opdracht om in woord en daad het goede te doen en het kwade te laten. Omdat wij geloven dat God goede bedoelingen heeft met de schepping in alle volheid en met mensen persoonlijk. God heeft ons geluk voor ogen, niet onze ondergang. Daarom zien we het als onze opdracht er te zijn voor God en voor elkaar. De woorden en het leven van Jezus zijn daarbij richtingwijzend en toonaangevend.

Wie zijn wij?

Wie wij zijn ...

Tot het Leger des Heils in Gorinchem behoort een blijmoedige groep mensen met geloof in Jezus, die waarde hechten aan de woorden van de Bijbel, en die geloof in woord en daad uit willen dragen. Dat doen we samen als geloofsgemeenschap, samen met vrijwilligers die ons daarbij helpen, samen met christenen van andere kerken en samen met anderen die ook behoren tot het leger des Heils wereldwijd en in de stad.

Wij geloven ...

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. (Mission Statement van het leger des heils)

Wij willen doen ...

Geloven in Jezus vraagt handen die verwelkomen, voeten die erop uitgaan, oren die luisteren naar de ander, ogen die zien waar de ander behoefte aan heeft, een mond die spreekt, een hart dat uitgaat naar God en mensen. Wij hopen dat u dat bij ons mag herkennen en dat u dat bij ons mag vinden. Ons verlangen is antwoorden te vinden op de vragen van deze tijd aan de hand van Jezus. De vragen van de eenzaamheid en de vragen naar de zin van het leven. Wij nodigen u van harte uit daar handen en voeten, oog en oor en stem aan te geven. 

Korpszaal Leger des Heils 

William Booth, Stichter van het Leger des Heils

image
William Booth (10 April 1829 – 20 August 1912) is de Stichter van het Leger des Heils. Een Engelse predikant van de Methodistenkerk met een groot hart voor de verkondiging van het Evangelie en voor de gedupeerden van de samenleving. De uitspraken op de afbeelding van Booth zijn citaten uit zijn (waarschijnlijk) laatste toespraak in de Royal Albert Hall in London, vlak voor zijn overlijden. ‘Bevorderd tot Heerlijkheid’ zeggen we in het Leger des Heils.