Samenkomst

Geloof vieren, delen en leren

Op zondagmorgen zijn er de samenkomsten waarin het christelijke geloof wordt gevierd, gedeeld en geleerd. Er worden liederen gezongen uit de Leger des Heils liederenbundel, maar ook uit de bundel Opwekkingsliederen, Taizé of het Kerkelijk Liedboek. De samenzang wordt begeleid door een blazersensemble of de piano. In de samenkomsten bidden wij, lezen we uit de Bijbel en wordt daarover gesproken op een eenvoudige manier, maar wel met inhoud en diepgang. Vanzelfsprekend is iedereen welkom in de samenkomsten. Ook voor kinderen is er aandacht.

Korpsgebouw Leger des Heils

De samenkomsten van het Leger des Heils zijn vrij te bezoeken door iedereen. Wij doen ons best om u hartelijk en vriendelijk te ontvangen op een gastvrije wijze. In onze samenkomsten dragen sommigen het leger des Heils uniform, anderen dragen zondagse of gewone kleding, bij ons gaat het niet om het uiterlijk maar om het innerlijk, je mag komen zoals je bent. Onze liederen kenmerken zich door gemakkelijk te begrijpen melodiën, waarbij de muziek waardevol ondersteund. U zult merken dat niet alleen de leider van de samenkomst aan het woord is, ook anderen bidden hardop voor zichzelf of voor anderen, lezen uit de Bijbel, spreken over geloof. Kenmerkend voor Leger des Heils samenkomsten: in het geloof ben je geen 'toeschouwer' maar 'betrokkene'. Het kan wennen zijn, maar velen vinden juist hierin een vorm om bewogen het geloof in Jezus te beleven. De samenkomsten beginnen om 10.00 uur, en na de dienst drinken we koffie en thee.Korpszaal Leger des Heils

Korpszaal Leger des Heils

Tijden

Iedere zondagochtend is er een dienst om 10.00 uur