Samen Verder

Gezelligheidsclub ‘Samen Verder’; begonnen als senioren- en vrouwenbond maar uitgegroeid tot gezellige dinsdagmiddagen toegankelijk voor iedereen. Man, vrouw, leeftijd, het programma richt zich op volwassenen. Vriendschap en saamhorigheid, daar gaat het om!

Vast onderdeel van de activiteit is stil staan bij christelijk geloof en levensinvulling, met daarna een afwisselend programma, iedere week iets anders: spelmiddagen (sjoelen, dammen, pim-pam-pet of kwartet), creatiefmiddagen (bloemschikken, kaarten maken) leesmiddagen (gedichten, verhalen) praatmiddagen.

Eens in de vijf a zes weken samen een warme maaltijd voorbereiden en gebruiken. Daarbij draagt ‘Samen Verder’ bij aan internationale projecten van het Leger des Heils, gericht op ontwikkelingswerk en armoedebestrijding door het houden van kleinschalige veilingen, en naar wie aandacht behoeft worden kaarten en attenties verzonden.

Spreekt het u aan? Normaliter iedere dinsdagmiddag van 14.00 – 15.45 uur. Kom gerust langs of vraag eens verder: telefoon 06-10189120 of korps.gorinchem@legerdesheils.nl