Corona maatregelen

Ontwikkelingen rondom het Corona virus

In verband het Corona virus zijn er voorzorgsmaatregelen in en rondom de locaties van het Leger des Heils aan de Nicolaas Pieckstraat in Gorinchem en aan de Rivierdijk in Sliedrecht naar de geldende richtlijnen aangegeven door het RIVM, regelgeving van de geldende Coronawet en de maatregelen opgesteld door het Leger des Heils. Voor vragen kunt u contact opnemen met de korpsofficier van korps Gorinchem, telefoonnummer 06-10189120

Sluiting in verband met maatregelen tegen het Corona virus

In verband het Corona virus zijn er voorzorgsmaatregelen in en rondom de locaties van het Leger des Heils aan de Nicolaas Pieckstraat in Gorinchem en aan de Rivierdijk in Sliedrecht naar de geldende richtlijnen aangegeven door het RIVM, regelgeving van de geldende Coronawet en de maatregelen opgesteld door het Leger des Heils.

Dit betekent samengevat:

Er zijn desinfecterende middelen aanwezig op cruciale locaties in het gebouw, zoals bij de toegangsdeuren en de toiletgroep

Bij samenkomsten wordt gevraagd contactgegevens op te schrijven voor een eventueel contactonderzoek door de GGD

Tijdens de samenkomsten in de grote zaal vindt er geen samenzang plaats

Voor de samenkomsten wordt het maximum van 30 deelnemers gehanteerd, exclusief 5 sleutelpersonen 

In de Kledingwinkels geldt een maximum van 3 bezoeker, exclusief de medewerkers

Bezoekers van de kledingwinkels mogen 15 minuten winkelen

Het dringende advies om in de winkels een mondkapje te dragen

De onderlinge anderhalve meter afstand wordt gehanteerd bij de zitplaatsen, huisgenoten uitgezonderd

Door en om het het gebouw worden er looproutes aangeduidt

Maaltijden worden tot nader order niet verstrekt

Het dringend advies om in het korpsgebouw een mondkapje te dragen bij het zich bewegen door het gebouw, op de zitplaatsen mag het mondkapje af


Voor vragen kunt u contact opnemen met de korpsofficier van korps Gorinchem, contactgegevens elders op deze site

Wij wensen iedereen de kracht en moed toe die gevraagd wordt in deze bijzondere tijden. Wij leven mee met hen die verzorgen en met wie zorg nodig heeft. Wij bidden en hopen dat de vele maatregelen die worden genomen, dat deze de gevolgen van het Corona-virus in ons land en wereldwijd in mogen perken.

Corona Voorzorg


Anderhalve Meter

Corona-scherm Tweede Kans Kledingwinkel