Corona maatregelen

Ontwikkelingen rondom het Corona virus

In verband met de Lock-Down en de Coronamaatregelen zijn er voorzorgsmaatregelen in en rondom de locaties van het Leger des Heils aan de Nicolaas Pieckstraat in Gorinchem en aan de Rivierdijk in Sliedrecht naar de geldende richtlijnen aangegeven door het RIVM, regelgeving van de geldende Coronawet en de maatregelen opgesteld door het Leger des Heils. Voor vragen kunt u contact opnemen met de korpsofficier van korps Gorinchem, telefoonnummer 0183-622699 of 0183-627626

Sluiting in verband met maatregelen tegen het Corona virus

Vanwege de huidige maatregelen tegen verspreiding van het COVID-19 Virus zullen er tot nader bericht geen zondagse samenkomsten (kerkdiensten) gehouden worden in het korpsgebouw van het Leger des Heils in Gorinchem. Ook de door de weekse activiteiten op onze locaties in Gorinchem en Sliedrecht zijn grotendeels stilgelegd. Daarom zijn er tot nader order geen Tweede Kanskledingbeurzen en wordt de ontmoetingsclub Samen Verder niet gehouden. Ook serveren wij momenteel geen maaltijden aan groepen mensen. Deze situatie blijft zeker van kracht tot het einde van de Lock-Down en tot nader bericht. Wij hopen door deze maatregelen bij te dragen aan het beperken van de verspreiding van COVID-19. En hopen en bidden om kracht en troost. 

Algemene maaregelen:

Op cruciale plekken zijn er desinfecterende middelen beschikbaar

Bij samenkomsten vragen wij om uw contactgegevens

Het dragen van een mondkapje bij lopen en staan is verplicht

Het maximum aantal personen in samenkomsten is 30 aanwezigen

De minimale onderlinge afstand is anderhalve meter, huisgenoten uitgezonderd

Tot nader bericht is er geen samenzang 

Tot nader bericht worden er geen maaltijden verstrekt

Maatregelen in de kledingbeurzen

In winkel geldt een maximum van 3 bezoeker, exclusief de medewerkers

Bezoekers van de kledingwinkels mogen 20 minuten winkelen

Door en om het het gebouw worden er looproutes aangeduidt


Voor vragen kunt u contact opnemen met de korpsofficier van korps Gorinchem, contactgegevens elders op deze site

Wij wensen iedereen de kracht en moed toe die gevraagd wordt in deze bijzondere tijden. Wij leven mee met hen die verzorgen en met wie zorg nodig heeft. Wij bidden en hopen dat de vele maatregelen die worden genomen, dat deze de gevolgen van het Corona-virus in ons land en wereldwijd in mogen perken.

Corona Voorzorg


Anderhalve Meter

Corona-scherm Tweede Kans Kledingwinkel