Over geloven

Geloof jij dat?

Het is mooi om ergens in te geloven. Wanneer mensen elkaar geloven is er vertrouwen. Geloven en vertrouwen geven zekerheden, weten waar je aan toe bent en van op aan kunt. Wij geloven dat er meer is tussen hemel en aarde. Wij geloven niet in ‘het wel te geloven’. Wij geloven in God, de Schepper van hemel en aarde. Wij geloven in Jezus die het koninkrijk van de hemel verkondigde op aarde. Wij geloven dat God door Zijn Geest werkzaam is in de wereld. En dat geeft houvast voor vandaag en vertrouwen voor morgen.

Geloven Vandaag

Je kunt geloven dat alles toevallig is. Geloven dat het leven begonnen is met een grote knal. Geloven dat alleen de sterksten zullen overleven. En geloven dat alleen het aanpassingsvermogen van plant en dier en mens een kans geven op voortbestaan. Oerknal, Darwin, oeroude fossielen, alle reden om ons te verwonderen en te verdiepen in die oeroude geschiedenis van de aarde en het ontstaan van het heelal. Ongelofelijk, nauwelijks te bevatten!

Je zou kunnen geloven dat er ‘iets’ is. Het ‘ietsisme’ wordt dat wel genoemd. Het is het ‘iets’ zonder naam dat weinig zegt en niets concreets doet, het ‘iets’ als een vaag gegeven buiten de mens, een ‘hogere macht’ of een ‘diepere kracht’, het ‘iets’ dat aangedragen wordt als er gezocht wordt naar ’iets’ om te laten weten dat toeval niet bestaat. Je zult niet de enige zijn die in het ‘iets’ geloofd.

Ook wij geloven. Wij geloven dat God met het leven een bedoeling heeft. Wij geloven dat het leven in de kern ‘goed‘ en ‘goed bedoeld‘ is. Dat God bedoeld dat het leven ‘goed’ en ‘tof’ is, ‘oké’! Daar geloven wij in. Geen toevalligheid of bijkomstigheid maar de bedoeling dat ’wij’ op aarde en in het leven zijn: de mens in de schepping en de tijd, de mens als levend wezen die leeft, ademt, zich voedt en voortplant, omringt door gewassen, de dieren, de aarde met alle seizoenen en kringlopen, het heelal.

Is het nodig om te zeggen dat ‘Gods bedoelingen’ lijden onder de mens? Wordt er teveel gezegd dat ’Gods scheppingswerk’ met handen gebroken wordt en met voeten getreden wordt, vernield wordt door toedoen van de mens? Met als resultaat ‘honger en oorlog, misbruik en lijden, ziekte en dood?’

Wij geloven niet in ‘iets’ maar wij geloven in God de Schepper van hemel en aarde die de mens en al wat Hij gemaakt heeft liefheeft. Wij geloven in Jezus, sprekend en gelijkend God de hemelse Vader, die Zijn leven heeft gegeven om het weer ‘goed’ en ‘tov’ te maken tussen God en de mens. Wij geloven in de kracht, de spirit, de bezieling van Gods Geest, de goddelijke adem die leven geeft. En wij geloven de Bijbel, vol van verhalen, gedachten en ervaringen van de mens op weg met God. En van God op weg met de mens. Dat laatste bovenal.

Wil je meer weten? Denk eens aan een Alpha-cursus of een cursus ‘Geloofsverfrissing. Of ga er eens over in gesprek met een christen. Doen!

Bloemen op tafel

Tijdens de samenkomsten staan er bloemen op de tafel vooraan in de zaal. Deze bloemen staan symbool voor het gelovige leven dat we mogen ontvangen. Het geloof dat Jezus leerde en dat we in geuren en kleuren door mogen geven. Soms zijn de bloemen en planten ‘liturgisch’ geschikt, passende bij de tijd van leven en geloven.