Evangelisatieschip Febe

Voortvarende Leger des Heilshistorie

Vast en zeker zal het evangelisatieschip de ‘Febe’ weleens in Gorinchem hebben aangelegd en het Merwedekanaal hebben bevaren. Er bestaan afbeeldingen van de ‘Febe’ in Middelburg, Haarlem en Amsterdam. Maar uit de historie en de logboeken van de ‘Febe’ is bekend dat het schip vooral gezien is in de drie noordelijke provincies van ons land, in Groningen, Friesland en Drenthe.

Evangelisatieschip Febe

Het lijkt een redelijk gewone rondvaartboot, de ‘Simmerwille‘ van Rondvaartbedrijf P. Brouwer uit Joure, maar dit schip heeft een mooie historie. Als evangelisatieschip ‘Febe’ van het Leger des Heils bevoer het eens het waterrijke Nederland. Er bestaan afbeeldingen van de ‘Febe’ in Middelburg, Haarlem en Amsterdam. Maar uit de logboeken van de ‘Febe’ is bekend dat het schip vooral gezien is in de drie noordelijke provincies van ons land, in Groningen, Friesland en Drenthe. Daar had het Leger des Heils een goede reden voor.

We schrijven de periode van 1930 tot 1959. De grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zijn met elkaar verbonden met spoorlijnen, inclusief de tussenliggende woonplaatsen. Het wegennetwerk breidt zich uit met de opkomst van de auto, maar ook de brom- en motorfietsen zijn gewild. En alhoewel de noordelijke provincies steeds beter bereikbaar worden via de wegen over de Afsluitdijk en door de Noordoostpolder bleven vooral de vaarwegen belangrijke schakels: waarlangs het Leger des Heils de bevolking van de Noordelijke provincies wilde bereiken met het evangelie. Waartoe in 1930 motorschip ‘Febe’ in gebruik werd genomen, gebouwd in 1916 bij Scheepswerf Botje-Ensing te Groningen als vrachtschip om vaten lijnolie te vervoeren.

Frappant detail: juist vanwege de toenemende bereikbaarheid over de weg had de toenmalige eigenaar, de heer Botje, het vrachtschip al om laten bouwen tot privé motorjacht. Het Leger des Heils zette de ‘Febe’  in om ’voortvarend’ nieuwe korpsen van het Leger des Heils in de noordelijke provincies te stichten. Korpsen vanwaar het evangelie van Jezus Christus is gaan klinken en dienstbaarheid werd betoond. Het Leger des Heils op zijn beurt heeft de ‘Febe’ in 1959 verkocht, een onvergetelijke indruk achterlatend op ‘kadetten’ (heilsofficieren in opleiding)  en officieren van het Leger des Heils en hun inzet bij de campagnes.

Ondanks haar respectabele leeftijd (inmiddels meer dan honderd jaar) is het schip nog altijd in de vaart als rondvaartboot op de Friese wateren, varende voor Rondvaartbedrijf P. Brouwer uit Joure, met de naam ‘Simmerwille’, Fries voor ‘Zomerplezier’. Een mooie naam voor een schip dat onder de vlag van het Leger des Heils de blijdschap en het licht van het evangelie heeft willen brengen.

Febe

Febe