Eerste Dag Enveloppen

Over The Salvation Army en Het Andere Leven

Het verzamelen van bijzondere dingen is van sommige mensen een hobby. Er zijn mensen die modeltreinen en munten verzamelen, balpennen of bierviltjes. Zo zijn er ook mensen die Leger des Heils-artikelen verzamelen. Het is ongelofelijk wat er in de loop der jaren aan 'Leger des Heils verzamel-items' is voortgebracht. In het korpsgebouw van Gorinchem staat er zelfs een vitrine met een wisselende collectie, waarvan de inhoud door korpsleden wordt uitgeleend. Wist u dat er ook munten, telefoonkaarten en Eerste Dag Enveloppen door het Leger des Heils zijn uitgebracht?

Over verzamelitems gesproken: twee Eerste Dag enveloppen, de ene is uitgegeven ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van The Salvation Army in 1965, de Engelse naam voor het Leger des Heils. De andere envelope is uitgegeven ter gelegenheid van het in de vaart komen van het destijds nieuwe vlaggeschip van de Holland Amerika Lijn, het ss Rotterdam. Wat nu het aardige is: er zijn overeenkomsten te benoemen tussen beide enveloppen voorzien van datumstempels. Beide Eerste Dag Enveloppen dateren uit dezelfde peride, rond de jaren zestig van de vorige eeuw. De tweede overeenkomst is de adressering: beide enveloppen hebben de bestemming New York. Maar er is nog een overeenkomst, maar dat is een doordenkertje. Het ss Rotterdam fungeerde niet alleen als cruiseschip voor welgestelden, maar in de eerste jaren onderhield het bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij gebouwde schip een lijndienst onder de vlag van de Holland Amerika Lijn; zakenlieden, post, vracht maar ook emigranten gebruikten de lijndienst van en naar de Verenigde Staten. En wat de emigranten betreft, dan betreft het ook Europeanen die in het verre Amerika, het land van de onbegrensde mogelijkheden, een nieuw bestaan op wilden bouwen. Zie daar de vergelijking met The Salvation Army, het Leger des Heils. Op alle fronten het bouwen van een nieuw bestaan voor ogen, wereldwijd en over de grenzen heen, aansluitend bij de behoefte en de nood ter plaatse. In Nederland wordt als nood gezien: 'Eenzaamheid en zelfredzaamheid in een ontkerkelijkende samenleving'. In andere landen kan het gemis zijn aan scholing, geneeskundige zorg, vluchtelingenopvang. Vanuit de christelijke identiteit wil het Leger des Heils 'naakten kleden, hongerigen voeden, gevangenen bijstaan, zieken verzorgen'. Gelovend en werkend aan een nieuw, ander en beter leven. Een typerende woordspeling: de Holland Amerika Lijn, de HAL, bracht mensen naar een nieuw leven overzee. Het Leger des Heils staat voor een Heel Ander Leven, geloofd in een geHeeld Ander Leven.  Een leven naar het Koninkrijk van God.

Eerste Dag Enveloppe HAL

Eerste Dag Enveloppe TSA