Bidstond (kringgebed)

Samen bidden

‘Het gebed is een bron van troost en kracht’ is de eerste regel van een van de liederen van het Leger des Heils. Wekelijks wordt er een zogenoemde bidstond gehouden. Tijdens bijeenkomsten is er de mogelijkheid om in groepsverband te bidden voor de meest uiteenlopende onderwerpen. Wij nodigen iedereen uit om bij de momenten van gebed aanwezig te zijn en mee te bidden tot zegen voor iedereen.

Samen bidden

Wekelijks vindt er op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur in het korpsgebouw een uur van gebed plaats waarin gebeden wordt voor specifieke onderwerpen, zoals voor mensen die daarom vragen, voor zieken en hulpbehoevenden en om zorgen en voor de leiding en de activiteiten van het Leger des Heils. Ook kan er worden gebeden voor de landelijke en lokale overheden.

Op de derde donderdagavonden van de maand van 19.30 - 20.30 is er het Stadsgebed in de Grote Kerk van Gorinchem, deze bijeenkomst is ingekleurd als een korte gebedsviering met samenzang, Bijbellezing en muzikale begeleiding (piano, orgel, gitaar of anders), geleid door voorgangers vanuit verschillende kerken. Gebeden wordt voor de stad en voor de mensen die in en rond Gorinchem wonen en werken, en er is gelegenheid voor persoonlijk en stil gebed.

Je hoeft niet bij het Leger des Heils te horen om mee te bidden in het korpsgebouw van Gorinchem of bij het stadsgebed in de Grote Kerk, iedereen is welkom om stil te zijn of om gebeden uit te spreken tot zegen voor iedereen.

A1 Gastvrijheid