Bidstond (kringgebed)

Samen bidden

‘Het gebed is een bron van troost en kracht’ is de eerste regel van een van de liederen van het Leger des Heils. Wekelijks wordt er een zogenoemde bidstond gehouden. Tijdens bijeenkomsten is er de mogelijkheid om in groepsverband te bidden voor de meest uiteenlopende onderwerpen. Wij nodigen iedereen uit om bij de momenten van gebed aanwezig te zijn en mee te bidden tot zegen voor iedereen.
image
Gezamenlijk bidden

Samen bidden

In het gebouw van het Leger des Heils van Gorinchem wordt er wekelijks op vaste tijden gebeden: iedere zondagmorgen om 9.30 uur is er de bidstond voor de zondagse samenkomst, waar gebeden wordt voor de aankomende samenkomst maar ook voor de andere kerken van Gorinchem en de Kerk wereldwijd.

Om de veertien dagen (ter informatie, 06-10189120) vindt er op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur een gebedsbijeenkomst (uur van gebed) in het korpsgebouw waarin gebeden wordt voor specifieke onderwerpen, zoals voor mensen die daarom vragen, voor zieken en om zorgen en voor ontwikkelingen rondom het Leger des Heils. Ook wordt er gebeden voor de leiders van het Leger des Heils.

Op de derde donderdagavonden van de maand van 19.30 - 20.30 is er het Stadsgebed in de Grote Kerk van Gorinchem, deze bijeenkomst is ingekleurd als een korte gebedsviering met samenzang, Bijbellezing en muzikale begeleiding (piano, orgel, gitaar of anders), geleid door voorgangers vanuit verschillende kerken. Gebeden wordt voor de stad en voor de mensen die in en rond Gorinchem wonen en werken, en er is gelegenheid voor persoonlijk en stil gebed.

Wij nodigen iedereen uit om bij de momenten van gebed, in het korpsgebouw van Gorinchem maar ook in de Grote Kerk, om aanwezig te zijn en mee te bidden tot zegen voor iedereen.

A1 Gastvrijheid