Zondagse samenkomst

25-10-2020 , Korpsgebouw Leger des Heils

Korpsgebouw Leger des Heils Onbekend

Wij zijn dankbaar te kunnen schrijven dat er zondagse samenkomsten (kerkdiensten) kunnen worden gehouden in het korpsgebouw van het Leger des Heils aan de Nicolaas Pieckstraat 43 in Gorinchem. Ieder is van harte welkom, maar wij gaan er wel van uit dat wie verhoging of koorts heeft, zich verkouden of grieperig voelt thuis blijft om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Van onze zijde zullen wij desinfecterende producten bij de voordeur aanbieden om alvorens het gebouw binnen te gaan de handen te reinigen. Ook bij de toiletgroep zijn er deze middelen aanwezig. Bij de ingang vragen wij uw naam en eventueel contactgegevens achter te laten mocht de GGD over willen gaan tot een contactonderzoek. Deze gegevens zullen wij vier weken vertrouwelijk bewaren en daarna teniet doen. De korpszaal is zo ingericht dat de zitplaatsen zich bevinden op afstanden van anderhalve meter. Huisgenoten kunnen wel naast elkaar plaatsnemen, dan geldt de afstand niet . Tijdens de samenkomsten zullen wij zorgvuldig omgaan met mensen en materialen. Wat de muziek en samenzang betreft: er wordt gespeeld op blaasinstrumenten maar op verantwoorde onderlinge afstand. Samenzang blijft achterwege, het maximum toelaatbaar aantal mensen in de samenkomst is 30 personen waarbij wij streven naar een zo effectief mogelijke ventilatie. Na de samenkomst is er koffie en thee. Ondanks alle beperkingen willen wij een gastvrij korps zijn.

Corona Voorzorg