Zondagse samenkomst

13-09-2020 , Korpsgebouw Leger des Heils

Korpsgebouw Leger des Heils Onbekend

Wij zijn dankbaar te kunnen schrijven dat er weer zondagse samenkomsten (kerkdiensten) kunnen worden gehouden in het korpsgebouw van het Leger des Heils aan de Nicolaas Pieckstraat 43 in Gorinchem. Ieder is van harte welkom, maar wij gaan er wel van uit dat wie verhoging of koorts heeft, zich verkouden of grieperig voelt thuis blijft om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Van onze zijde zullen wij desinfecterende producten bij de voordeur aanbieden om alvorens het gebouw binnen te gaan de handen te reinigen. Ook bij de toiletgroep zijn er deze middelen aanwezig. De korpszaal zo ingericht dat de zitplaatsen zich bevinden op afstanden van anderhalve meter. Huisgenoten kunnen wel naast elkaar plaatsnemen, dan geldt de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet. Tijdens de samenkomsten zullen wij voorzichtig omgaan met mensen, materialen. Zo vraagt ook de specifieke Leger des Heils muziek en samenzang aandacht, vooralsnog wordt er wel gespeeld op blaasinstrumenten maar op verantwoorde onderlinge afstand. Het zingen blijft beperkt tot een enkel lied met zoveel mogelijk ventilatie van het gebouw. Na de samenkomst is er koffie en thee. Ondanks alle beperkingen nodigen wij iedereen van harte uit.

Corona Voorzorg