Samen Verder Ontmoetingsclub

22-09-2020

Leger des Heils Onbekend

'Samen Verder' is de wekelijkse dinsdagmiddagactiviteit van het Leger des Heils in Gorinchem, waarbij gezelligheid en ontmoeting centraal staan. Praatmiddagen, spelletjesmiddagen, creatiefmiddagen, soms samen erop uit, dat is 'Samen Verder'. De deelnemers M/V variëren in leeftijd; vanwege de zorgvuldigheid beginnen we dinsdag met één uur samenzijn, van 14.00-15.00 uur. Bij de deur en het toilet staan er omwille van 'Corona' desinfecterende middelen, en vanzelfsprekend houden we de anderhalve meter onderlinge afstand aan, evenals het maximum aantal toegestane aanwezigen. Desalnietemin zijn wij dankbaar 'Samen Verder' op te kunnen starten, door de leden als waardevol gezien.