Bidstond, Tijd van Gebed

16-11-2020 , Korpsgebouw Leger des Heils Gorinchem

Korpsgebouw Leger des Heils Gorinchem Onbekend

Iedere maandagmiddag 13.30 - 14.30 uur (half twee tot half drie) de bidstond, het kringgebed voor wat persoonlijk bezig houdt, het welzijn van het korps en de samenleving rondom ons heen. We lezen een Bijbelgedeelte en bidden gezamenlijk of in stilte.