Week van Eenheid

24-01-2020

Vanaf zondag 19 januari tot vrijdagavond 24 januari 2020 zijn christenen vanuit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen samengekomen om gezamenlijk te bidden. Op vrijdagavond vond de gebedssamenkomst plaats in hetbgebouw van het Leger des Heils, voorbereid door leden van Vrije Evangelie Gemeente De Bron uit de Lingewijk en het Leger des Heils Kerkgenootschap in Gorinchem. De samenkomst was opgebouwd rond het thema 'Gastvrijheid' in de ruimé zin van het woord.  Beginnende met elkaar verwelkomen aan de deur, met koffie en thee en wat daarbij, maar ook de ander als waardevol zien, vanuit het geloof en de levenshouding zelf 'gekend' te zijn door de Schepper van hemel en aarde. Steeds sterker komt naar voren hoe kerken en christenen elkaar versterken in hun geloof. Het samen bidden in gebedskringen is daarin een inspirerend gegeven. Bidden voor vluchtelingen en voor hen zorgen. Bidden om het leren betonen van gastvrijheid voor wie zich eenzaam en verlaten weten. Bidden voor open deuren en harten in kerken, woongroepen en inloophuizen. Gebeden die op zoveel plaatsen in Gorinchem in praktijk worden gebracht.Interieur grote zaal