Schilderwerk korpsgebouw

07-05-2020

Het korpsgebouw van het Leger des Heils in Gorinchem aan de Nicolaas Pieckstraat wordt intensief gebruikt. Twee christelijke geloofsgemeenschappen maken op verschillende dagen gebruik van de zalen, er worden koor- en muziekrepetities gehouden, gebedsbijeenkomsten en Bijbelgespreksgroepen, sociale en creatieve activiteiten voor jongeren en volwassenen, er wordt vergaderd en open huis gehouden en er worden hulpverleningsgesprekken gevoerd. kortom, het korpsgebouw van het Leger des Heils kent een drukke agenda. De Corona-maatregelen hebben een hopelijk tijdelijke streep gezet door deze en andere activiteiten. Het gebouw is tijdelijk in rust gekomen, tegelijk gelegenheid gevend voor het nodige onderhoud aan het binnenwerk. Zo zijn de wanden tot in de nok van de grote zaal schoongemaakt, en zijn een aantal binnendeuren geschilderd. De jeugdruimte, met de naam 'De Hoeksteen' heeft eveneens een schildersbeurt ondergaan, met name de houten draagconstructie en de deurposten zijn schoongemaakt, geschuurd en geschilderd. De bijna twintig jaar oude vaatwasser is vervangen, en ook alle stoelen zijn nagelopen op gebreken. Komende dagen zal het onderhoudswerk nog verder worden doorgezet, zodat het gebouw straks weer gereed zal zijn om als voorheen weer intensief ingezet te gaan worden om mensen de gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Zaal nooduitgang

CF116613-E649-4BCD-B0E7-0F6300E2776F

Zaalonderhoud achterdeur

A1 Hoofdingang Korpszaal

Zaalonderhoud