Kerstfeest in Sliedrecht

05-12-2017

Op maandagavond 18 december 2017 is er een kerstviering van het Leger des
Heils in gebouw ‘De Havik’ aan de Thorbeckelaan 110, 3362 BV te Sliedrecht.
Aanvang van het kerstfeest is 19.30 uur, de zaal gaat open om 19.00 uur.


Er zal medewerking worden verleend door het muziekkorps van het Leger des
Heils. De kerstvieringen van het Leger des Heils in Sliedrecht zijn inmiddels een
mooie traditie waar door velen naar wordt uitgezien.

voor telefonische opgave en verdere informatie kan gebeld worden naar
0184 – 615528, tussen 18.00 en 20.00 uur of per email:
korps.gorinchem@legerdesheils.nl. De toegang is gratis.

Kledingbeurs