Bezoek Gepensioneerde Heilsofficieren aan korps Gorinchem

28-10-2019

Zondag 27 oktober 2019 verwelkomde korps Gorinchem van het Leger des Heils 35 gepensioneerde heilsofficieren. De samenkomst in de morgen werd door hen geleid waarbij het koor van 'Officieren op Retraitre' een tweetal liederen zong, waarna gesproken werd over het thema ‘Een nieuw begin’. Rond het middaguur boden de muzikanten van korps Gorinchem de gasten een diner aan, waarna het middagprogramma: presentaties van Huis & Haard en Kamers met Kansen, woonvoorzieningen in de gemeente Gorinchem, en van het korps zelf als geloofsgemeenschap in de regio en in de Gorinchemse Haarwijk, afgewisseld met jong en virtuoos muzikaal talent. De dag werd besloten met samenzang en een bemoedigend moment. Zowel de gepensioneerde heilsofficieren als de korpsgenoten gaven aan dat het een waardevolle dag was waarbij oude herinneringen zijn opgehaald maar waarbij ook de blik was gericht op de actualiteit: geloven en doen met Hart en Hand, of zoals de teamleider van Huis & Haard dat verwoorde: Bed, Bad, Brood & Begeleiding.   A5 Zaal